Virksomheds og kunde mindset

loyalitet.infoLoyalitet

Lederens evne til at udfordre egen tænkning og skifte mentalt perspektiv er en kompetence, der derfor skal oparbejdes og plejes igennem hele lederkarrieren, ellers risikerer selv (top)ledere at blive fanget i et snævert tankespind og dermed overse, hvordan både eksisterende og nye ressourcer kan sættes i spil for at skabe strategiske muligheder med fx ny digital teknologi.

En klar menneskelig begrænsning for at håndtere udvikling, disruption, forandringer og transformation er, at ledere ikke kan se, hvad der foregår, med en anden optik end den, der er baseret på tidligere erfaringer. Selvom lederne oplever, at noget eller nogle truer deres forretning, har de ikke de rette forudsætninger for at forstå og gennemskue spillets regler.

Her er det altså ikke nok at ty til de gennemprøvede strategi processer, hvor man stiller spørgsmålene: ”Hvad nu?”, ”Hvad vil vi?” og ”Hvad vil vi gerne være?” osv. Det ledelsesmæssige mindset sætter rammen for den strategiske ledelse, og da beslutningsprocesserne ikke er rationelle, er ledernes beslutninger således påvirket af deres antagelser og visioner.

Derfor har lederne et begrænset kendskab til alternative handlinger og dermed en manglende evne til at visualisere mulige fremtidsscenarier.

Denne ’begrænsede rationalitet’ betyder, at ledere har en mental ramme, der reducerer komplekse input og problemer til noget, de kan forstå. De ledere, der er i stand til at skifte mentalt perspektiv og bruge denne evne til at se andre scenarier, når der skal træffes komplekse beslutninger, er bedre rustede til at finde et optimalt match mellem organisation, kunder og marked og dermed skabe vækst og værdi.

Mindset

Ledelsen, medarbejdernes, virksomhedens

Promote & Sell
Et blåt mindset afspejler selvudfoldelse og et internt fokus, der projiceres ud til resten af verden. Det betyder, at du udvikler produkter og services baseret på intern ekspertise. Data bruges som et værktøj til at fremme formidling og udbredelse af dine produkter og services til (for)brugerne.

Listen & Learn
Et rødt mindset betyder, at du er opmærksom på (for)brugernes tanker og følelser. Indsigt i (for)brugernes præferencer, behov og motivationer indsamles for at I kan levere mere meningsfulde produkter og services.

Connect & Collaborate
Et gult mindset er forbundet med at udvikle nye ideer med forbrugerne, vise tillid til deres perspektiver og invitere dem med på en samarbejds- og udviklingsrejse. Big Data bruges til at opfange og udnytte nye og visionære input og viden fra (for)brugerne.

Empower & Engage
Et grønt mindset repræsenterer en holistisk og empatisk tilgang til markedet i samspil med det bredere samfund. Med det grønne mindset bruger du data til at forbedre og forny bæredygtig og etisk interaktion med alle interessenter.

Mindset

Kundernes

Inform me
Ønsker at få mange forskellige tilbud og inspiration fra virksomheder. Virksomheder har initiativet til at udvikle og sælge produkter/services fordi forbrugere har svært ved at forestille sig, hvad der er behov for i fremtiden.

Listen to me
Foretrækker at virksomheder kender personlige præferencer omkring produkter/services. Virksomhederne skal lytte til kundens behov, og derved bedst tilfredsstille disse.

Involve me
Ønsker virksomheder lytter til feedback og kommentarer for at forbedre og videreudvikle produkter/services. Sætter pris på at blive spurgt til råds. Den succesfulde virksomhed engagerer og behandler kunden som partnere (co-creation) i udviklingen af nye produkter og services.

Enlight & engage me
Foretrækker virksomheder der involverer sig i (lokal)samfundet, og tager ansvar overfor store samfundsproblemer. Virksomheder bør være en integreret del af det omkringliggende samfund. Virksomheder skal være involverede i at beskytte vores planet og økosystem.